23
so, zář
A- A A+

Tiskové zprávy

 • Tisková zpráva č. 43 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:57:10
  Tisková zpráva č. 43, ze dne 20. 9. 2023 Strakoničtí dobrovolní hasiči se dočkají nové požární zbrojnice. Ta současná stávající je z hlediska efektivnosti zásahů již nevyhovující. Rada města odsouhlasila realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací požární stanice. Ta bude postavena v areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v bývalých objektech správy a údržby silnic. Tisková zpráva 43
 • Tisková zpráva č. 42 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:56:33
  Tisková zpráva č. 42, ze dne 19. 9. 2023 V Radomyšlské ulici, přesto že je využívána chodci mířícími do zahrádkářské kolonie, stejně jako turisty jdoucími po naučné stezce Švandy dudáka, chybí chodníky, tudíž je pro pohyb nezbytné využívat krajnic komunikace. Město Strakonice má zpracovaný  projektový záměr na stavbu nového chodníku. Pro realizaci záměru chce využít dotační podporu. Tisková zpráva 42
 • Tisková zpráva č. 41 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:56:00
  Tisková zpráva č. 41, ze dne 14. 9. 2023 Oprava střechy Domova pro seniory v Rybniční ulici je z osmdesáti procent hotová. Práce postupují dle harmonogramu a k předání díla by mělo dojít v listopadu. Budova má dvě nadzemní podlaží a plochou jednoplášťovou střechu. Její stav už nedovoloval další využívání, a proto město přistoupilo k opravě. Tisková zpráva 41
 • Tisková zpráva č. 40 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:55:25
  Tisková zpráva č. 40, ze dne 8. 9. 2023 Město Strakonice je spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR partnerem ve společném zadání veřejné zakázky na zhotovitele veřejně prospěšné stavby I/4 Strakonice – Volyňská. Komise pro vyhodnocení nabídek vybrala dle parametrů zadávacího řízení zhotovitele stavby. Tím se stala firma Eurovia CS, a. s. Tisková zpráva 40
 • Tisková zpráva č. 39 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:54:48
  Tisková zpráva č. 39, ze dne 5. 9. 2023 V pátek 1. září přibylo do automobilové flotily Městského ústavu sociálních služeb Strakonice pět nových hybridních vozů značky Toyota. Ty budou využívány jednak pro pečovatelskou službu, pro denní stacionář a také pro azylový dům.  Tisková zpráva 39
 • Tisková zpráva č. 38 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:54:10
  Tisková zpráva č. 38, ze dne 29. 8. 2023 Venkovní hřiště při Základní škole Krále Jiřího z Poděbrad je v původním stavu s asfaltovým povrchem značně narušeno výtluky. Nářadí na kolektivní sporty buď chybí, nebo je poničeno. Proto město Strakonice jako zřizovatel základních škol plánuje celkovou rekonstrukci tohoto hřiště. Tisková zpráva 38
 • Tisková zpráva č. 37 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:53:34
  Tisková zpráva č. 37, ze dne 24. 8. 2023 Komise pro posuzování a hodnocení nabídek města Strakonice doporučila zhotovitele projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu Mateřské školy Jezárky. Z předložených nabídek byla jako nejvýhodnější podána nabídková cena společností A 32, s. r. o., Praha za celkovou cenu díla 5,3 mil. korun.    Tisková zpráva 37
 • Tisková zpráva č. 36 (22. 9. 2023)

  22-09-2023 05:53:02
  Tisková zpráva č. 36, ze dne 10. 8. 2023 Produkce odpadů stále roste a tím přibývá nutnost zvyšování počtu odpadních nádob uvnitř města. Objemnější a zároveň hygieničtější polozapuštěné kontejnery se postupně budují v místech, která jsou k tomu příznivá. Požadavků, kde mohou kontejnerová stání být umístěná je celá řada a najít pak vhodnou lokalitu není jednoduché. Nově se sedm polozapuštěných stání buduje v ulici Stavbařů. Tisková zpráva 36
 • Tisková zpráva č. 35 (20. 9. 2023)

  20-09-2023 12:52:32
  Tisková zpráva č. 35, ze dne 20. 7. 2023 I přesto, že nevyšla krajská dotace, město ze svého rozpočtu opravuje atletický ovál u Základní školy Dukelská, za částku téměř 5 000 000 korun. Hotový bude na konci srpna. Tisková zpráva 35
 • Tisková zpráva č. 34 (20. 9. 2023)

  20-09-2023 12:49:29
  Tisková zpráva č. 34, ze dne 19. 7. 2023 V minulém týdnu začala stavba nových veřejných toalet, tentokrát v lokalitě pod pivovarem. Jedná se o turisticky atraktivní lokalitu vyhledávanou jak návštěvníky, tak místními k relaxaci a odpočinku. Toalety tady své opodstatnění mít budou. Tisková zpráva 34

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.