23
so, zář
A- A A+
Oficiální web města Strakonice
Žádný článek nenalezen
RSS Strakonice.eu

 • Oprava vzduchotechniky a klimatizace v MěKS

  Město Strakonice
  15-09-2023 09:20:05

  Mimořádné jednání rady města odsouhlasilo okamžité zadání opravy vzduchotechniky a klimatizace v Domě kultury Strakonice. Jde o přímé zadání zakázky na provedení havarijní opravy, bez které je využívání prostorů domu kultury značně komplikované. Nicméně, zakázka je v tuto chvíli zadána a bude se s okamžitou platností řešit. Což v důsledku znamená, že do dvou týdnů budou klimatizace a vzduchotechnika opraveny. Tímto se vedení kulturního domu omlouvá za vzniklé komplikace a všem návštěvníkům kulturních programů předem děkuje za pochopení a trpělivost. 15. 9. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/oprava-vzduchotechniky-klimatizace-v-meks
 • Uzavření sběrného dvoru

  Město Strakonice
  14-09-2023 12:22:46

  V neděli 1.10.2023 bude sběrný dvůr U Blatenského mostu pro veřejnost uzavřen. 14. 9. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/uzavreni-sberneho-dvoru
 • Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

  Město Strakonice
  08-09-2023 07:36:11

  Město Strakonice, IČO 00251810, se sídlem Strakonice, Strakonice I, Velké náměstí 2, PSČ 38601 (dále jen „Hlavní akcionář“), které je akcionářem společnosti Teplárna Strakonice, a.s., IČO 608 26 843, se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice (dále jen „Společnost“) a na základě jehož žádosti byla svolána a dne 29.06.2023 se konala valná hromada Společnosti, v jejímž průběhu bylo v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), přijato rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech akcií představujících majetkovou účast na Společnosti na Hlavního akcionáře jako nabyvatele za znaleckým posudkem stanovenou cenu, tímto oznamuje, že dne 28.08.2023 bylo Hlavnímu akcionáři doručeno uplatnění práva na dorovnání poskytnutého protiplnění vytěsněným akcionářem ve smyslu § 390 ZOK. Řádným zveřejněním tohoto oznámení počíná běžet promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání protiplnění před soudem ve smyslu citovaného ustanovení ZOK.   Ve Strakonicích 31. srpna 2023 Mgr. Břetislav Hrdlička starosta Oznámení o uplatnění práva na dorovnání08. 9. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/oznameni-o-uplatneni-prava-na-dorovnani
 • Tajemství a smysl života

  Město Strakonice
  31-08-2023 19:45:12

  V devátém čísle Zpravodaje vychází rozhovor se strakonickým rodákem, režisérem a tvůrcem nevšedního snímku, Petrem Vachlerem. Součástí zajímavého povídání je pozvánka na besedu a promítání neméně zajímavého filmu o hledání smyslu života. V kině Oko je premiéra naplánována na 22. a 23. září.  Více se dozvíte na stránkách Zpravodaje. 31. 8. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/tajemstvi-smysl-zivota-2
 • VII. Sportovní hry seniorů

  Město Strakonice
  30-08-2023 05:58:15

  VII. Sportovní hry seniorů - 12. 9. 2023, od 13:00 hodin V prostorách Panské zahrady již posedmé změří síly senioři. Přijďte je podpořit a pobavit se. 30. 8. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/vii-sportovni-hry-senioru
Více ...
Zpravodaj

Více ...
Veřejné zakázky

Více ...
Volné místa

Tiskové zprávy

 • Tisková zpráva č. 43 (22. 9. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  22-09-2023 05:57:10

  Tisková zpráva č. 43, ze dne 20. 9. 2023 Strakoničtí dobrovolní hasiči se dočkají nové požární zbrojnice. Ta současná stávající je z hlediska efektivnosti zásahů již nevyhovující. Rada města odsouhlasila realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací požární stanice. Ta bude postavena v areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v bývalých objektech správy a údržby silnic. Tisková zpráva 43

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-43-22-9-2023
 • Tisková zpráva č. 42 (22. 9. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  22-09-2023 05:56:33

  Tisková zpráva č. 42, ze dne 19. 9. 2023 V Radomyšlské ulici, přesto že je využívána chodci mířícími do zahrádkářské kolonie, stejně jako turisty jdoucími po naučné stezce Švandy dudáka, chybí chodníky, tudíž je pro pohyb nezbytné využívat krajnic komunikace. Město Strakonice má zpracovaný  projektový záměr na stavbu nového chodníku. Pro realizaci záměru chce využít dotační podporu. Tisková zpráva 42

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-42-22-9-2023
 • Tisková zpráva č. 41 (22. 9. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  22-09-2023 05:56:00

  Tisková zpráva č. 41, ze dne 14. 9. 2023 Oprava střechy Domova pro seniory v Rybniční ulici je z osmdesáti procent hotová. Práce postupují dle harmonogramu a k předání díla by mělo dojít v listopadu. Budova má dvě nadzemní podlaží a plochou jednoplášťovou střechu. Její stav už nedovoloval další využívání, a proto město přistoupilo k opravě. Tisková zpráva 41

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-41-22-9-2023
 • Tisková zpráva č. 40 (22. 9. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  22-09-2023 05:55:25

  Tisková zpráva č. 40, ze dne 8. 9. 2023 Město Strakonice je spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR partnerem ve společném zadání veřejné zakázky na zhotovitele veřejně prospěšné stavby I/4 Strakonice – Volyňská. Komise pro vyhodnocení nabídek vybrala dle parametrů zadávacího řízení zhotovitele stavby. Tím se stala firma Eurovia CS, a. s. Tisková zpráva 40

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-40-22-9-2023
 • Tisková zpráva č. 39 (22. 9. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  22-09-2023 05:54:48

  Tisková zpráva č. 39, ze dne 5. 9. 2023 V pátek 1. září přibylo do automobilové flotily Městského ústavu sociálních služeb Strakonice pět nových hybridních vozů značky Toyota. Ty budou využívány jednak pro pečovatelskou službu, pro denní stacionář a také pro azylový dům.  Tisková zpráva 39

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-39-22-9-2023
Více ...
Hlášení městského rozhlasu

 • Hlášení městského rozhlasu - 14.Září 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  14-09-2023 06:14:22

  Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s městem Strakonice vás srdečně zve k návštěvě dalších podzimních farmářských trhů, které se uskuteční zítra, v pátek 15. září mezi 13. a 17. hodinou na Velkém náměstí pod radnicí. Přijďte doplnit své zásoby regionální zeleniny, ovoce a farmářských potravin nebo si vybrat z nabídky řemeslných výrobků a občerstvení.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-14zari-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 5.Září 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  05-09-2023 05:31:34

  I. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 6.9. od 14:00 do 17:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Písecká čp. 893 bývalý areál pozemních staveb. II. Ve středu 6. září od 11:00 do 15:00 hodin bude probíhat na řece Otavě ve Strakonicích plánované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Po dobu cvičení bude uzavřena část ulice Katovická v úseku od poloviny mostu J. Palacha po světelnou křižovatku sídliště Mír (pouze pro silniční dopravu). Dále bude uzavřena lávka pro pěší přes řeku Otavu u pivovaru.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-5zari-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 30.Srpen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  30-08-2023 14:55:12

  I. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 4. 9.  od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice část zahrádkářské osady U Blatenského rybníka před a za Smíradickým potokem. Dne 4. 9.  od 8:00 do 13:00 hodin bude vypnutá oblast Droužetice zahrádkářská osada na výjezdu ze Strakonic směr Droužetice pod hlavní silnicí. Dne 5.9. od 7:30 do 10:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Lidická čp. 194 tělocvična, čp. 1438 prodejna květin. Dne 5. 9. od 8:00 do 15:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice U Řepické zastávky, zahrádka p. Bašta čk. 687/25 Dne 6.9. od 14:00 do 17:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Písecká čp. 893 bývalý areál pozemních staveb. II. V pátek 1. září město Strakonice a Šmidingerova knihovna zvou na tradiční podzimní farmářské trhy na Velkém náměstí pod radnicí. Od 13 do 17 hodin můžete zakoupit farmářské výrobky a výpěstky.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-30srpen-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 29.Srpen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  29-08-2023 07:58:25

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 4. 9.  od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice část zahrádkářské osady U Blatenského rybníka před a za Smíradickým potokem. Dne 4. 9.  od 8:00 do 13:00 hodin bude vypnutá oblast Droužetice zahrádkářská osada na výjezdu ze Strakonic směr Droužetice pod hlavní silnicí. Dne 5.9. od 7:30 do 10:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Lidická čp. 194 tělocvična, čp. 1438 prodejna květin. Dne 5. 9. od 8:00 do 15:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice U Řepické zastávky, zahrádka p. Bašta čk. 687/25. Dne 6.9. od 14:00 do 17:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Písecká čp. 893 bývalý areál pozemních staveb.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-29srpen-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 24.Srpen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  24-08-2023 05:15:03

  I. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 25.8 od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Modlešovice část obce od  návsi od čp. 15 včetně směrem na Čejetice a k trati ČD. II. Výstaviště České Budějovice zve na 49. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka, který se koná od 24. do 29. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na novinky z oblasti zemědělské techniky a techologií, bohatý program na předvadišti, v Dětském světě i v Pivovarské zahradě.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-24srpen-2023
Více ...
Prodej, pronájem

 • Záměr na pronájem pozemků parc. č. 307/7 o výměře 617 m2, parc. č. 307/1 o výměře 800 m2, parc. č. 307/1 o výměře 15 m2 a parc. č. 307/9 o výměře 40 m2 vše v k.ú. Strakonice

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  19-09-2023 11:51:20

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1257/2023 ze dne 6. září 2023 Záměr   - na pronájem pozemku parcelní číslo 307/7 k. ú. Strakonice, druh pozemku ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 617 m2. Jedná se o zpevněné, volně přístupné, antukové hřiště oplocené drátěným pletivem.   - na pronájem části pozemku parcelní číslo 307/1 k. ú. Strakonice, o přibližné výměře cca 800 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, za účelem umístění venkovních stolů, židlí a oplocené gumové trampolíny, zapuštěná v zemi, a to směrem k jezu k Dražejovu, sousedící s restaurací Ostrov na Podskalí.   - na pronájem části pozemku parcelní číslo 307/1 k. ú. Strakonice, o přibližné výměře cca 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, za účelem umístění přístřešku, který bude sloužit jako zázemí pro tenisové kurty, jež jsou ve vlastnictví jiného subjektu.   - na pronájem části pozemku parcelní číslo 307/9 k. ú. Strakonice, o přibližné výměře cca 40 m2 druh pozemku ostatní plocha neplodná půda, za účelem umístění stavby jeviště, umístěné v blízkosti „pláže“ před lávkou pro pěší v lokalitě Podskalí.   Nájem pozemků je možný i samostatně po jednotlivých pozemcích..  zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1     Příloha č. 1Majetek: Pronájem nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-pronajem-pozemku-parc-c-3077-o-vymere-617-m2-parc-c-3071-o-vymere-800-m2-parc-c
 • Záměr na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 307/9 k. ú. Strakonice o přibližné výměře cca 50 m2

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  19-09-2023 11:31:07

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1256/2023 ze dne 6. září 2023 Záměr    na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 307/9 k. ú. Strakonice o přibližné výměře cca 50 m2druh pozemku ostatní plocha neplodná půda za účelem umístění lavic a stolů s tím, že tato část pozemku bude určena pro posezení návštěvníků přicházejících se svými psy. zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Výpůjčka nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-vypujcku-casti-pozemku-parcelni-cislo-3079-k-u-strakonice-o-priblizne-vymere-cca-50
 • Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2020-00475

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  14-09-2023 11:47:27

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1258/2023 ze dne 6. září 2023 Záměr    na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2020-00475, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Ing. Miroslavem Lukešem, Ph.D.,  týkající se rozšíření předmětu nájmu, kdy původní výměra činila cca 6 m2 a nyní nová výměra bude činit cca 25 m2. Dále schvaluje umístění na předmět nájmu: 3 sady stolků se židlemi, 3 euro palety s květinami, mobilní reklamní cedule a stínící výsuvná markýza. Majetek: Pronájem nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-uzavreni-dodatku-k-najemni-smlouve-cislo-2020-00475
 • Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1288/3 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 3 m2

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  14-09-2023 11:45:56

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1257/2023 ze dne 6. září 2023 Záměr    na pronájem části pozemku parcelní číslo 1288/3 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 3 m2, za účelem umístění dvou křesel se stolkem, sloužících pro provozovnu pizzerie.  zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1   Příloha č. 1Majetek: Pronájem nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-pronajem-casti-pozemku-parcelni-cislo-12883-v-katastralnim-uzemi-strakonice-o
 • Záměr na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1269/1 v katastrálním území Dražejov u Strakonic o výměře cca 8 m2

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  14-09-2023 11:08:31

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1256/2023 ze dne 6. září 2023 Záměr    na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1269/1 v katastrálním území Dražejov u Strakonic o výměře cca 8 m2, za účelem uskladnění materiálu (palivové dřevo, písek). zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Výpůjčka nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-vypujcku-casti-pozemku-parcelni-cislo-12691-v-katastralnim-uzemi-drazejov-u
Více ...
Infocentrum

 • 2. místo v kategorii Pivovar roku

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:32:38

  V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň nejstarší pivovarskou soutěží v České republice, se umístil pivovar Dudák na 2. místě v kategorii Pivovar roku. Hodnocení kombinuje anketní i degustační část, kdy piva, která získají největší počet hlasů, postupují do anonymní degustace, ze které vyjde konečné pořadí.

  https://www.strakonice.eu/content/2-misto-v-kategorii-pivovar-roku
 • Oprava kostela sv. Prokopa

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:12:32

  Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na Revitalizaci kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky. Celkové náklady opravy  by měly být cca 55,2 mil Kč.   V rámci projektu bude provedena oprava střech kostela a věže – oprava poškozených dřevěných prvků, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava fasády a truhlářských prvků na fasádě tj. oken a dveří, také bude provedena restaurátorská oprava vitráží. Hlavní přístupové schodiště bude opraveno. V interiéru budou opraveny podlahy v kostele sakristii i na kůru. Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba celého kostela. V zádveří hlavního vstupu budou osazeny mříže k vytvoření volného prostoru pro veřejnost pro možnost prohlídek. V kostele bude provedena oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. Budou opravena vnitřní schodiště. Bude restaurován mobiliář z interiéru kostela.   Více info: https://www.farnost-strakonice.cz/revitalizace-kostela-sv-prokopa-irop/  

  https://www.strakonice.eu/content/oprava-kostela-sv-prokopa
 • Uzavření informačního centra pro veřejnost

  Město Strakonice - Infocentrum
  27-10-2020 16:22:36

  Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje informace na e-mailu infocentrum@meks-st.cz, telefonní lince 380 422 744 nebo na facebooku.

  https://www.strakonice.eu/content/uzavreni-informacniho-centra-pro-verejnost
 • Edice pohlednic již v prodeji

  Město Strakonice - Infocentrum
  22-10-2020 08:03:51

  Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne původně avizovaných osm druhů pohlednic, už prodáváme. Dvě jsou skutečně zimní, vánoční.  Na deváté pohlednice je krásný širokoúhlý pohled na naši největší chloubu - strakonický hrad.   Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek

  https://www.strakonice.eu/content/edice-pohlednic-jiz-v-prodeji
 • Nová pexesa v infocentru

  Město Strakonice - Infocentrum
  22-10-2020 07:47:06

  Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž budete hledat ten správný druhý, najdete fotografie míst, která tvoří naše město. Ať jsou to snímky velkých významných budov nebo detaily na fasádách, sochy nebo květinová výzdoba města, nebyly vybrány náhodou. Reagují na podněty návštěvníků infocentra, tedy většinou turistů, kteří si možná často všimnou krásných věcí spíše než my, kteří okolo nich chodíme denně. Rubovou stranu pexesa pak zdobí nové logo města, které nás doufejme bude společně s městským znakem provázet jako součást prezentace Strakonic i v budoucnu.   Cena bílé edice, 16 dvojic obrázků, je 18 Kč, cena modré, kde je dvojic 32, je 25 Kč. A koupíte je právě u nás v městském informačním centru.   Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek

  https://www.strakonice.eu/content/nova-pexesa-v-infocentru
Více ...
Zprávy z města

 • 2. místo v kategorii Pivovar roku

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:32:38

  V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň nejstarší pivovarskou soutěží v České republice, se umístil pivovar Dudák na 2. místě v kategorii Pivovar roku. Hodnocení kombinuje anketní i degustační část, kdy piva, která získají největší počet hlasů, postupují do anonymní degustace, ze které vyjde konečné pořadí.

  https://www.strakonice.eu/content/2-misto-v-kategorii-pivovar-roku
 • Oprava kostela sv. Prokopa

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:12:32

  Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na Revitalizaci kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky. Celkové náklady opravy  by měly být cca 55,2 mil Kč.   V rámci projektu bude provedena oprava střech kostela a věže – oprava poškozených dřevěných prvků, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava fasády a truhlářských prvků na fasádě tj. oken a dveří, také bude provedena restaurátorská oprava vitráží. Hlavní přístupové schodiště bude opraveno. V interiéru budou opraveny podlahy v kostele sakristii i na kůru. Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba celého kostela. V zádveří hlavního vstupu budou osazeny mříže k vytvoření volného prostoru pro veřejnost pro možnost prohlídek. V kostele bude provedena oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. Budou opravena vnitřní schodiště. Bude restaurován mobiliář z interiéru kostela.   Více info: https://www.farnost-strakonice.cz/revitalizace-kostela-sv-prokopa-irop/  

  https://www.strakonice.eu/content/oprava-kostela-sv-prokopa
 • Uzavření informačního centra pro veřejnost

  Město Strakonice - Infocentrum
  27-10-2020 16:22:36

  Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje informace na e-mailu infocentrum@meks-st.cz, telefonní lince 380 422 744 nebo na facebooku.

  https://www.strakonice.eu/content/uzavreni-informacniho-centra-pro-verejnost
 • Edice pohlednic již v prodeji

  Město Strakonice - Infocentrum
  22-10-2020 08:03:51

  Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne původně avizovaných osm druhů pohlednic, už prodáváme. Dvě jsou skutečně zimní, vánoční.  Na deváté pohlednice je krásný širokoúhlý pohled na naši největší chloubu - strakonický hrad.   Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek

  https://www.strakonice.eu/content/edice-pohlednic-jiz-v-prodeji
 • Nová pexesa v infocentru

  Město Strakonice - Infocentrum
  22-10-2020 07:47:06

  Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž budete hledat ten správný druhý, najdete fotografie míst, která tvoří naše město. Ať jsou to snímky velkých významných budov nebo detaily na fasádách, sochy nebo květinová výzdoba města, nebyly vybrány náhodou. Reagují na podněty návštěvníků infocentra, tedy většinou turistů, kteří si možná často všimnou krásných věcí spíše než my, kteří okolo nich chodíme denně. Rubovou stranu pexesa pak zdobí nové logo města, které nás doufejme bude společně s městským znakem provázet jako součást prezentace Strakonic i v budoucnu.   Cena bílé edice, 16 dvojic obrázků, je 18 Kč, cena modré, kde je dvojic 32, je 25 Kč. A koupíte je právě u nás v městském informačním centru.   Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek Zobrazit celý obrázek

  https://www.strakonice.eu/content/nova-pexesa-v-infocentru
Více ...
Zprávy z úřadu

 • Informace o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce a nákladů na provoz obecního systému dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech za rok 2022

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  26-04-2023 10:56:43

  Vlastní produkce odpadu za IČO Základní výsledky odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2022

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kvantifikovanych-vysledcich-odpadoveho-hospodarstvi-obce-nakladu-na-provoz-0
 • Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2022

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  27-01-2023 12:16:25

  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol   Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).   2. Počet provedených kontrol V roce 2022 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.   3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti V rámci dozorové činnosti odboru vnitřních věcí, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení, byly kontrolovány následující činnosti:   a) vedení matričních knih a sbírek listin b) souhlasné prohlášení o určení otcovství c) prohlášení o druhém jménu d) žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru e) osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevního sňatku f) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství g) oznámení o vrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství h) prohlášení manželů o příjmení dle ust. § 661 odst. 2 občanského zákoníku i) podklady pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně j) duplikáty matričních dokladů a povolení nahlížet do matričních knih k) doslovné výpisy z matričních knih l) potvrzení ze sbírky listin m) dodatečné záznamy a změny do matrik n) matriční doklady vydané pro použití v cizině  o) vidimace a legalizace p) evidence matričních tiskopisů a způsob jejich likvidace  V rámci provedených kontrol v matričních obvodech byl zjištěn nesoulad v zápise matriční knihy narození, v záznamech a opravách před podpisem nebyl proveden zápis o určení otcovství. Žádost o uzavření manželství mimo místo a dobu stanovenou obcí, neobsahovala povinné údaje podle § 12, zákona o matrikách. V matriční knize manželství byl chybně zapsán tvar připojovaného příjmení, navíc bylo uvedeno rodné číslo státní občanky Slovenska, které nebylo prověřeno. V matriční knize manželství bylo dále chybně uvedené místo matriční události a bylo opraveno pouze v matriční knize psané ručně, oprava nebyla provedena v matriční knize vedené počítačovou technikou. U zápisů svědků, cizích státních příslušníků, bylo v matriční knize uvedeno navíc rodné číslo i místo narození. V rozhodnutí o změně jména byla chybně vyznačena právní moc.  V ověřovací knize jsou neoprávněně uváděny osobní údaje, chybí vyčíslit počet stran, které obsahuje vidimovaná listina a počet stran, které byly ověřeny a počet legalizovaných podpisů. U některých ověřovacích knih nebyly doplněny aktuální názvy sloupců v ověřovací knize.   Ve všech  případech byly kontrolované subjekty vyzvány k bezpodmínečnému dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále k dodržování vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-vysledcich-kontrol-dle-ust-ss-26-zakona-c-2552012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad-ve
 • Informace o kontrolní činnosti odboru dopravy za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  26-01-2023 09:08:06

  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad, odbor dopravy, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022.  V roce 2022 nebyly prováděny kontroly podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na plnění uložených povinností provozovatelům stanic měření emisí.

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kontrolni-cinnosti-odboru-dopravy-za-rok-2022-podle-ss-26-zakona-c-2552012-sb-o
 • Informace o kontrolní činnosti finančního odboru za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  25-01-2023 16:50:48

  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 obecné informace   o výsledcích provedených kontrol v roce 2022. Finanční odbor v roce 2022 provedl 16 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěná pochybení: Nedodržení postupů účtování, chybné stanovení okamžiku účetního zápisu, nepoužití dohadných účtů, chybné vyplácení jízdného, stravné vyplaceno v chybné výši, chybné zařazení nákladů organizace, není účtováno o zálohových fakturách, nezveřejnění smlouvy (objednávky, faktur) v registru smluv, nedodržení termínu uveřejnění smlouvy, nevytvoření plánu inventur, nestanovení inventarizačních identifikátorů, nesestavení inventarizační zprávy, porušení zákona o finanční kontrole – souběh funkce příkazce operace a správce rozpočtu, chybné ocenění a účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Počet sankcí: 0

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kontrolni-cinnosti-financniho-odboru-za-rok-2022-podle-ss-26-zakona-c-2552012-sb
 • Informace o kontrolní činnosti stavebního úřadu za rok 2022 podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  25-01-2023 12:48:00

  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách. Období: 1.1.2022 – 31.12.2022 Oblast kontrol: § 33b zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a § 171 stavebního zákona Předmět kontrol: splnění standardů kvality bydlení jiného než obytného prostoru a splnění požadavku, zda je rozestavěná stavba prováděna v souladu s vydaným povolením Vymezení kontrolovaných osob: fyzické osoby (žadatelé o příspěvek na bydlení) a fyzické osoby (stavebníci). Počet kontrol:                            1 Požadavky splněny:                  0 Požadavky nesplněny:              1 Pozn.: další kontrolní činnost stavebního úřadu je prováděna dle § 133 stavebního zákona, kontrolní řád se v tomto případě nepoužije Strakonice dne 6.1.2023   Ing. Jaromír Zeman vedoucí stavebního úřadu

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kontrolni-cinnosti-stavebniho-uradu-za-rok-2022-podle-zakona-c-2552012-sb-o
Více ...
Upozornění

 • Uzavírka parkoviště u DDM 28. 9. - 1. 10. 2023

  Město Strakonice - Upozornění
  19-09-2023 11:56:59

  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e MONKEYS Strakonice z.s., úplnou uzavírku místní komunikace – parkoviště u DDM na parc. č. 1494/4 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 1) Úplná uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturní akce v rámci Václavské pouti ve Strakonicích. 2) Uzavírka se povoluje v termínu od 28.09.2023 do 01.10.2023. Rozhodnutí o uzavírce DIO uzavírka Václavská pouť

  https://www.strakonice.eu/content/uzavirka-parkoviste-u-ddm-28-9-1-10-2023
 • Úplná uzavírka v souvislosti s Václavskou poutí

  Město Strakonice - Upozornění
  19-09-2023 11:44:30

  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e městu Strakonice úplnou uzavírku úseků komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Velké náměstí, Radomyšlská a Na Křemelce ve Strakonicích, z důvodu konání kulturní akce „Václavská pouť“ ve Strakonicích, při dodržení těchto stanovených podmínek:    1) K zajištění kulturní akce se povoluje úplná uzavírka úseků komunikací v tomto rozsahu:        ulice Ellerova – od světelné křižovatky U Hvězdy až po křižovatku s ulicí Na Ohradě ulice Tržní – od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonu ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu ulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionu   ulice Lidická – od světelné křižovatky U Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská ulice Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatku ulice Radomyšlská (silnice č. II/173) – od světelné křižovatky U Hvězdy (včetně) ke křižovatce s ulicí Husova parkoviště pod Nemocnicí Strakonice 2) Uzavírky výše uvedených komunikací a chodníků se povolují od pátku 29.09.2023 od 17:00 hod. do pondělí 02.10.2023 do 8:00 hod. (02.10.2023 ráno bude umožněn průjezd autobusů) s těmito výjimkami: ulice U Náhonu bude uzavřena v pátek 29.09.2023 již od 14:00 hod. parkoviště pod Nemocnicí Strakonice bude uzavřeno v pátek 29.09.2023 již od 8:00 hod. Rozhodnutí DIO uzavírka DIO uzavírka

  https://www.strakonice.eu/content/uplna-uzavirka-v-souvislosti-s-vaclavskou-pouti
 • Uzavírka ulice P. Bezruče v termínu 18. 9. - 18. 10. 2023

  Město Strakonice - Upozornění
  14-09-2023 12:00:57

  Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici P. Bezruče ve Strakonicích, v celém úseku komunikace. Uzavírka se povoluje z důvodu realizace výměny teplovodního potrubí ve výše uvedeném úseku. Uzavírka se povoluje v termínu od 18.09.2023 do 18.10.2023. Úplná uzavírka - rozhodnutí Nákres úplná uzavírka ulice P. Bezruče

  https://www.strakonice.eu/content/uzavirka-ulice-p-bezruce-v-terminu-18-9-18-10-2023
 • Úplná uzavírka silnice č. II/170

  Město Strakonice - Upozornění
  18-04-2023 11:34:32

  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, v návaznosti na předchozí projednání podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60808744, úplnou uzavírku silnice č. II/170, v místě mostu ev. č. 170-001 v místě křížení silnic č. I/4 a II/170, při dodržení stanovených podmínek:    1) Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „Most ev. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku“, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie  ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-41708-2/ČJ-2023-020706 ze dne 27.3.2023 a  vyjádření správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice č. j. SÚS JčK 6466/2023 ze dne 27.3.2023, při dodržení jejich podmínek. 2) Úplná uzavírka se povoluje v termínu od 12.4.2023 do 31.10.2023 DIO Němětice objížďka DIO Němětice most Rozhodnutí

  https://www.strakonice.eu/content/uplna-uzavirka-silnice-c-ii170

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.