23
so, zář
A- A A+

Upozornění

Upozornění

 • Uzavírka parkoviště u DDM 28. 9. - 1. 10. 2023

  19-09-2023 11:56:59
  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e MONKEYS Strakonice z.s., úplnou uzavírku místní komunikace – parkoviště u DDM na parc. č. 1494/4 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice 1) Úplná uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturní akce v rámci Václavské pouti ve Strakonicích. 2) Uzavírka se povoluje v termínu od 28.09.2023 do 01.10.2023. Rozhodnutí o uzavírce DIO uzavírka Václavská pouť
 • Úplná uzavírka v souvislosti s Václavskou poutí

  19-09-2023 11:44:30
  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e městu Strakonice úplnou uzavírku úseků komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Velké náměstí, Radomyšlská a Na Křemelce ve Strakonicích, z důvodu konání kulturní akce „Václavská pouť“ ve Strakonicích, při dodržení těchto stanovených podmínek:    1) K zajištění kulturní akce se povoluje úplná uzavírka úseků komunikací v tomto rozsahu:        ulice Ellerova – od světelné křižovatky U Hvězdy až po křižovatku s ulicí Na Ohradě ulice Tržní – od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonu ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu ulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionu   ulice Lidická – od světelné křižovatky U Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská ulice Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatku ulice Radomyšlská (silnice č. II/173) – od světelné křižovatky U Hvězdy (včetně) ke křižovatce s ulicí Husova parkoviště pod Nemocnicí Strakonice 2) Uzavírky výše uvedených komunikací a chodníků se povolují od pátku 29.09.2023 od 17:00 hod. do pondělí 02.10.2023 do 8:00 hod. (02.10.2023 ráno bude umožněn průjezd autobusů) s těmito výjimkami: ulice U Náhonu bude uzavřena v pátek 29.09.2023 již od 14:00 hod. parkoviště pod Nemocnicí Strakonice bude uzavřeno v pátek 29.09.2023 již od 8:00 hod. Rozhodnutí DIO uzavírka DIO uzavírka
 • Uzavírka ulice P. Bezruče v termínu 18. 9. - 18. 10. 2023

  14-09-2023 12:00:57
  Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici P. Bezruče ve Strakonicích, v celém úseku komunikace. Uzavírka se povoluje z důvodu realizace výměny teplovodního potrubí ve výše uvedeném úseku. Uzavírka se povoluje v termínu od 18.09.2023 do 18.10.2023. Úplná uzavírka - rozhodnutí Nákres úplná uzavírka ulice P. Bezruče
 • Úplná uzavírka silnice č. II/170

  18-04-2023 11:34:32
  Rozhodnutí Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, v návaznosti na předchozí projednání podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60808744, úplnou uzavírku silnice č. II/170, v místě mostu ev. č. 170-001 v místě křížení silnic č. I/4 a II/170, při dodržení stanovených podmínek:    1) Uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby „Most ev. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku“, po  předchozím  písemném  vyjádření  Policie  ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-41708-2/ČJ-2023-020706 ze dne 27.3.2023 a  vyjádření správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice č. j. SÚS JčK 6466/2023 ze dne 27.3.2023, při dodržení jejich podmínek. 2) Úplná uzavírka se povoluje v termínu od 12.4.2023 do 31.10.2023 DIO Němětice objížďka DIO Němětice most Rozhodnutí

NOVÉ ČLÁNKY Z MĚSTA STRAKONICE


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.