26
ne, bře
A- A A+

Prodej, pronájem

Prodej, pronájem

 • Movitý majetek k odprodeji

  22-03-2023 09:00:04
  Jedná se o vyřazený majetek z Plaveckého stadionu Strakonice, konkrétně o 3 ks mobilních buněk, pořízených v roce 1989, pořizovací cena á 55.970 Kč, které jsou nabízeny  k odprodeji,  a to za minimální kupní cenu 20.000  Kč za jednu mobilní buňku. Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí č. 2, 386 01  Strakonice. Lhůta pro podávání nabídek končí 22. dubna 2023. Případné dotazy ke stavu buněk je možné zodpovědět na tel. č. 602432125, kde je možno dohodnout i prohlídku nabízených mobilních buněk. Zobrazit celý obrázek fotka buněk Majetek: Prodej movitého majetku
 • Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela

  17-03-2023 10:09:15
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 88/ZM/2023 ze dne 8. března 2023 Záměr    na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela. Přesná výměra předmětného pozemku bude určena na základě geometrického plánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy. zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Prodej nemovitého majetku
 • Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice

  17-03-2023 10:01:14
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 514/2023 ze dne 22. února 2023 Záměr    na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 20 m2 za účelem umístění plechové garáže. zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na výpůjčku pozemků p. č. 385/3 a 1272/18 v k. ú. Strakonice

  14-03-2023 13:17:44
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 523/2023 ze dne 22. února 2023 Záměr    na výpůjčku pozemků p. č. 385/3 a 1272/18 v k. ú. Strakonice. Majetek: Výpůjčka nemovitého majetku
 • Nabídka vyřazovaného majetku MěÚSS Strakonice

  10-03-2023 10:13:21
  Majetek k odprodeji: název pořizovací cena rok výroby stav       název                                         pořizovací cena   rok výroby                    stav 1    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii 2    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii 3    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii 4    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii       V současné době totožný vozík nabízí dodavatelé za cenu v průměru od cca 109 000 Kč - prověřením poptávky nebo nabídky a dle doporučení odborného servisu byla stanovena minimální prodejní cena za uvedený majetek na 39900,- Kč za jeden kus - prodej je možný i jednotlivě. Tyto vyhřívací vozíky byly zakoupeny nové v červnu 2017. Vozíky jsou ve výborném stavu, plně funkční, okamžitě použitelné. K prodeji vozíků dochází z důvodu přechodu na jiný typ technologie.   Technické informace z webových stránek - Vyhřívané a izolované vozíky Blanco BW11 gastro Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky jsou vyhřívané s cirkulací v dvouplášťovém provedení s kvalitní izolací. Vyjímatelný topný modul a nádobka na mechanické přivlhčení pro snadné čistění a servis. Digitální ovládání, přehledný display, přesné řízení a nastavení požadované teploty +30°C až +90°C. Prolisované zásuvy pro GN (hygienické oblé rohy-snadné vytírání) ve stěně vozíku s pojistkou proti překlopení, distanční dorazy pro zajištění dostatečného odstup GN od stěn pro rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu. Robustní dobře izolované dveře s masivními panty lze otevřít v úhlu 270° a za aretovat. Ergonomická madla jsou snadno dostupná i při otevřených dveřích. Čtyři velká otočná kolečka (O160mm, 2x brzděná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven ochrannými polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují ochranu vozíku a dalším zařízením v provozu. Kapacita: 11x GN2/1-100. Kapacita 22x GN1/1-100. Rozteč zásuvů: 115 mm. Kapacita talířů: 40 ks o max. průměru 26 cm, nebo 20 ks o max. průměru 31 cm. Ovládací panel elektronický. Druh ohřevu: cirkulační systém. Teplotní rozsah +30°C do +90°C. Doba vyhřátí cca 15 minut. Rozměry: 756 x 932 x 1778 mm. Napětí/Příkon: 230 V/2,2 kW. Hmotnost 126 kg.   - Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: MěÚSS Strakonice, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice - Při zveřejnění dnešním dnem tedy bude lhůta pro podávání nabídek končit dne 10.4.2023. - Majetek bude odprodán po odsouhlasení likvidační komisí a zastupitelstvem města Strakonice. - Případné dotazy je možné zodpovědět na tel. 383 312 284 pí. Viktorová (nebo tel. 739155371 provozní technik).   Zobrazit celý obrázek vozík Zobrazit celý obrázek vozík Zobrazit celý obrázek vozík Zobrazit celý obrázek vozík Zobrazit celý obrázek vozík Majetek: Prodej movitého majetku
 • Záměr na pronájem místnosti bývalé trafostanice o výměře cca 28 m2 v přízemí objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích

  08-03-2023 16:31:34
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  503/2023 ze dne 22.02.2023 Z á m ě r na pronájem místnosti bývalé trafostanice o výměře cca 28 m2 v přízemí  objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 389/2  v k. ú. Strakonice. Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích

  08-03-2023 16:30:09
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  499/2023 ze dne 22.02.2023 Z á m ě r na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 157 v k. ú. Strakonice. Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. 08-308

  08-03-2023 16:28:54
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  505/2023 ze dne 22.02.2023 Z á m ě r na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. 08-308 uzavřené dne 25.07.2008 mezi městem Strakonice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha  1, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu u výše uvedené smlouvy, sjednané na dobu určitou do 25.07.2023, o dalších 7 let, tedy do 25.07.2030. Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 147/1 v k.ú. Strakonice

  14-02-2023 06:22:15
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 439/2023 ze dne 8. února 2023 Záměr    na prodej části pozemku parcelní číslo 147/1, v GP pozemek označený novým parcelním číslem 147/23, vše v katastrálním území Strakonice, o výměře 7 m2. zákres umístění předmětného pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č.1Majetek: Prodej nemovitého majetku
 • Záměr na prodej následujících pozemků v budoucí průmyslové zóně Hajská ve vlastnictví města Strakonice

  08-02-2023 08:52:56
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 358/2023 ze dne 25. ledna 2023 Záměr    na prodej následujících pozemků v budoucí průmyslové zóně Hajská ve vlastnictví města Strakonice: pozemek parc. č. 1112/1 o nové výměře 37.768 m2 (dle GP pozemek parc. č. 1098/2 o nové výměře 7.701 m2; (dle GP pozemek parc. č. 1097/2 o výměře 3.685 m2; (dle GP vznikl z pozemku parc. č. 1097 pozemek parc. č. 1114/1 o nové výměře 17.084 m2, (dle GP pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2; pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2 pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2 pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2 vše v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, a pozemek parc. č. 88/3 o nové výměře 4.480 m2; (dle GP v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice.   Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky vzniku funkčně logicky ucelených celků. Záměr bude zveřejněn po dobu minimálně 2 měsíců. zákres umístění předmětných pozemků, geometrické plány a sdělení k územnímu plánování jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3 a 4   Příloha č. 1, 2, 3 a 4Majetek: Prodej nemovitého majetku

NOVÉ ČLÁNKY Z MĚSTA STRAKONICE


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.