09
, čvn
A- A A+

Prodej, pronájem

Prodej, pronájem

 • Záměr na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194

  06-06-2023 09:37:58
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 895/2023 ze dne 31. května 2023 Záměr    na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží  objektu  bývalé Základní školy Lidická 194  ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice, jedná se o učebnu o výměře 71,4 m2.   Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na pronájem garážového stání č. 15 v bytovém domě Leknínová 1391

  06-06-2023 09:35:57
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 896/2023 ze dne 31. května 2023 Záměr    na pronájem garážového stání č. 15 v bytovém domě Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú. Strakonice s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH. Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě Leknínová 1391

  26-05-2023 05:34:54
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 823/2023 ze dne 17. května 2023 Záměr    na pronájem garážového stání č. 9  v bytovém domě Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.   Majetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na rozšíření předmětu nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 21.12.2010 mezi původním vlastníkem FEZKO THIERRY a.s

  24-05-2023 04:56:28
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 820/2023 ze dne 17. května 2023 Záměr    1) na rozšíření předmětu nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 21.12.2010 mezi původním vlastníkem FEZKO THIERRY a.s. (nyní Adient Strakonice s.r.o.) a společností RUMPOLD s.r.o., která na základě směnné smlouvy mezi společností Adient Strakonice s.r.o. přešla na město Strakonice jako nového vlastníka dotčených nemovitostí (předmětu nájmu), ve znění dodatků č. 1 a č. 2,  a to tak, aby odpovídal předmětu směny.  Předmětem nájmu má být pozemek parc. č. st. 2179/2,  pozemek parc. č. 1762 a pozemek parc. č. 1763, včetně všech staveb na pozemcích umístěných, vše v kat. území Strakonice.  2) na prodloužení doby nájmu, a to do 31.12.2039. přílohaMajetek: Pronájem nemovitého majetku
 • Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany za pozemky ve vlastnictví města Strakonice

  24-05-2023 04:43:09
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 135/ZM/2023 ze dne 10. května 2023 Záměr    na směnu: - pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6: p. č. 770– části o výměře cca 34.420 m2 p. č. 69/1 – část o výměře cca 2.690 m2 p. č. 69/2 – část o výměře cca 2.891 m2 o celkové výměře cca 40.001 m2 - za pozemky ve vlastnictví města Strakonice: p. č. 485 – celá parcela o výměře 1.221 m2 p. č. 111 – část o výměře cca 230 m2 p. č. 70 – část o výměře 1.810 m2 p. č. 71/2 – část o výměře cca 220 m2 p. č. 108/3– část o výměře cca 36.520 m2 o celkové výměře cca 40.001 m2, vše v kat. území Nové Strakonice. zákres umístění předmětného pozemku a částí pozemků je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Směna nemovitého majetku
 • Záměr na prodej části pozemku parc. č. 223 o výměře cca 25 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic

  24-05-2023 04:27:07
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 122/ZM/2023 ze dne 10. května 2023 Záměr    na prodej části pozemku parc. č. 223 o výměře cca 25 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic, za účelem realizace stavby trafostanice. zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č.1Majetek: Prodej nemovitého majetku
 • Záměr na směnu části pozemku p. č. 320/212 o výměře cca 6 m2 za část pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 79 m2 vše k.ú. Přední Ptákovice

  12-05-2023 08:01:04
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 136/ZM/2023 ze dne 10. května 2023 Záměr    na směnu části pozemku p. č. 320/212 o výměře cca 6 m2 za část pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 79 m2 ve vlastnictví města Strakonice, vše v katastrálním území Přední Ptákovice. Předmětné části směňovaných pozemků budou určeny geometrickým plánem. K tomuto záměru může kdokoliv podat námitky či připomínky. zákres umístění předmětných částí pozemků je uveden v příloze č. 1   Příloha č.1Majetek: Směna nemovitého majetku
 • Movitý majetek k odprodeji

  04-05-2023 10:40:44
  Jedná se o vyřazený majetek ze Základní školy Strakonice, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882,  Strakonice, konkrétně o 12 ks jízdních kol Vector,  pořízených v roce 2007, pořizovací cena á 1.900 Kč, která jsou nabízena k odprodeji: a to za  minimální kupní cenu  300 Kč za jedno kolo. Případné dotazy ke stavu kol je možné zodpovědět na tel. č. 383 312 022, kde je možno dohodnout i prohlídku nabízených kol. Jedná se o použitý majetek, kola jsou funkční, ale nevyhovující výuce – těžká, opotřebovaná stářím, vyžadující neustálou údržbu, kola byla využívána od roku 2007 až do současnosti.   V případě zájmu o zakoupení nabízených kol zájemci zaplatí přímo v příspěvkové organizaci určenou částku,  a po zaplacení této částky jim budou zaplacená jízdní kola vydána. Pokud bude o prodej jízdních kol žádat více zájemců, rozhodující bude pořadí přihlášených zájemců.  Lhůta pro podávání nabídek končí  5. června 2023. Zobrazit celý obrázek kolo Vector Zobrazit celý obrázek kolo Vector Zobrazit celý obrázek kolo Vector Zobrazit celý obrázek kolo Vector Zobrazit celý obrázek Majetek: Prodej movitého majetku
 • Nabídka vyřazeného majetku MěÚSS Strakonice

  04-05-2023 08:20:27
  Soubor majetku k odprodeji:   název pořizovací cena v Kč rok výroby stav 1 Renault Master, rz: 2C2 9421 500971 2005 nezpůsobilé provozu, vozidlo vyžaduje generální opravu 2 Dálkové ovládání automobilu 2C2 9421 2067 2005 částečně poškozeno 3 Ochranné podlahové krytí automobilu 2C2 9421 1016 2005 opotřebováno používáním 4 Autorádio Panasonic v automobilu 2C2 9421 4380 2005 opotřebováno používáním   Cena souboru majetku byla stanovena kvalifikovaným odhadem na 10000,- Kč. Majetek je nabízen jako soubor, jelikož součásti pod poř. č. 2-4 jsou příslušenstvím výše uvedeného vozidla a nelze je odprodat samostatně. Případný zájemce tedy musí svou nabídku určit jako celkovou nabízenou cenu za celý soubor (položka 1-4).  Vozidlo Renault Master rz: 2C2 9421 bylo zakoupeno a zaregistrováno jako nové dne 13.6.2005 na organizaci MěÚSS Strakonice. Vozidlo má najeto 203827 km VIN: VF1FDAKD534017210 (obnoveno na sloupku u spolujezdce) 21.6.2017 byla zapsána obnova VIN a to z důvodu nečitelného zkorodovaného původního. Vozidlo bylo po celou dobu využíváno Pečovatelskou službou pro rozvoz obědů a další činnosti v městském provozu. Výše uvedené vozidlo je pojízdné ale nezpůsobilé provozu a vyžaduje celkovou opravu. Vozidlo je poškozené, závada na odpružení vozidla, podvozek a karoserie vozidla jsou na podstatných částech zkorodované a poškozené. Stav vozidla odpovídá dennímu používání v městském provozu a častému pohybu přes překážky (obrubníky, výmoly, propadlé části vozovky apod.) I když byly na vozidle prováděny opakované opravy, jako např. startéru, alternátoru, závada na rozvodu motoru, závada na vodním čerpadle a těsnění, poškození předních brzd a později zadních brzd, spínače zpátečky a jiné elektroinstalace, stav vozidla vyžaduje další opravy (např. interiér vozidla znečištěn a poškozen, původní autobaterie, spojka zůstává viset nebo nevystavuje, některé ovládání dveří jsou ulomené a nefunkční, ojeté pneu (zvláště přední - patrně poškozené řízení), stěrače částečně nefunkční, ovládání směrovek částečně nefunkční, ovládání výstražných směrovek nefunkční, vůle čepů řízení, vůle uložení předních ramen, koroze brzdových trubek, nadměrně opotřebované brzdové kotouče, výměna výfuku, apod. Celkově vozidlo vyžaduje generální opravu, která by však svou nákladností byla velice nerentabilní, jelikož by značně přesáhla cenu vozidla. Vzhledem k tomu je tedy možno spatřovat využití vozidla jen na náhradní díly. Prověřením poptávky nebo nabídky na inzertních portálech a odborných servisech bylo zjištěno, že zájem o náhradní díly na toto vozidlo je sporadický. Podmínkou prodeje bude povinnost kupujícího provést změnu vlastníka silničního vozidla na svou osobu v registru vozidel a uhradit s tím spojené náklady, mimo jiné na evidenční kontrolu, případnou ekologickou daň a uvedenou změnu vlastníka. Kupující vozidlo převezme do svého vlastnictví ve stavu tak jak stojí a leží. Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: MěÚSS Strakonice, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice - Lhůta pro podávání nabídek končí dne 3.6.2023. Případné dotazy je možné zodpovědět na tel. 739155371 Zobrazit celý obrázek foto1 Zobrazit celý obrázek foto2 Zobrazit celý obrázek foto3 Zobrazit celý obrázek foto4 Zobrazit celý obrázek foto5 Majetek: Prodej movitého majetku
 • Záměr na výpůjčku prostorů o výměře cca 225 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Zámeckého špýcharu Strakonice

  25-04-2023 09:30:19
  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 741/2023 ze dne 19. dubna 2023 Záměr    na výpůjčku prostorů o výměře cca 225 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Zámeckého špýcharu Strakonice, na pozemku p. č. st. 5 v k. ú. Nové Strakonice.   Majetek: Výpůjčka nemovitého majetku

NOVÉ ČLÁNKY Z MĚSTA STRAKONICE


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.