26
ne, bře
A- A A+
Oficiální web města Strakonice
Žádný článek nenalezen
RSS Strakonice.eu

 • Velikonoční setkání seniorů

  Město Strakonice
  16-03-2023 07:11:10

  VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ Infocentrum pro seniory Strakonice pořádá v úterý 4. dubna od 13 hodin - VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ jehož součástí bude soutěž o nejlepšího velikonočního beránka. Beránky přineste s sebou před zahájením do 12:30 hodin do domu kultury. K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Informace obdržíte na tel: 602 340 099, 720 043 670. 16. 3. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/velikonocni-setkani-senioru
 • Přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie

  Město Strakonice
  14-03-2023 10:22:17

  Z důvodů havárie vodovodu v ulici Mírová je dnes přerušena dodávka vody v ulici Chelčického a Boženy Němcové. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v ulici Chelčického u čp. 1158. Druhá cisterna pak bude v křižovatce ulic B. Němcové a Chelčického. Předpokládané obnovení dodávky pitné vody se plánuje na pozdní odpolední hodiny. Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení. Technické služby Strakonice, s.r.o. 14. 3. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/preruseni-dodavky-pitne-vody-z-duvodu-havarie
 • Výběrové řízení - právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Město Strakonice
  07-03-2023 10:40:45

  Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů. 07. 3. 2023

  https://www.strakonice.eu/content/vyberove-rizeni-pravnik-pravnicka-poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju-0
Více ...
Zpravodaj

Více ...
Veřejné zakázky

Více ...
Volné místa

Tiskové zprávy

 • Tisková zpráva č. 3 (18. 1. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  18-01-2023 14:33:16

  Tisková zpráva č. 3, ze dne 18. 1. 2023 Strakonice k dnešnímu dni vykazují téměř 100% naplněnost mateřských škol. Přesto město má volné kapacity a z rozhodnutí rady města je možné požádat o výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřských školách. tz_3_dotazy_naplnenost_ms_a_zs.pdf

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-3-18-1-2023
 • Tisková zpráva č. 2 (17. 1. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  18-01-2023 14:32:37

  Tisková zpráva č. 2, ze dne 17. 1. 2023 V loňském roce byl úspěšně restaurován na historické budově sýpky, takzvaném špýcharu, kamenný erb, umístěný na portálu. Práce byly dokončeny téměř v závěru roku. Již tehdy se plánovala oprava štukové supraporty a kamenného ostění bývalého vstupního portálu, jehož je zrekonstruovaný erb součástí.  tz_2_podani_zadosti_obnova_stukove_supraporty_a_vstupniho_portalu.pdf

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-2-17-1-2023
 • Tisková zpráva č. 1 (13. 1. 2023)

  Město Strakonice - Tiskové zprávy
  18-01-2023 14:31:37

  Tisková zpráva č. 1, ze dne 13. 1. 2023 První letošní jednání rady města odsouhlasilo zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na automatickou toaletu. Ta by měla vzniknout v průběhu letošního roku v lokalitě pod pivovarem. Jedná se o hojně navštěvovanou turistickou oblast, kde plánované zařízení bude mít odpovídající využití. tz_1_automaticka_toaleta_pod_pivovarem.pdf

  https://www.strakonice.eu/content/tiskova-zprava-c-1-13-1-2023
Více ...
Hlášení městského rozhlasu

 • Hlášení městského rozhlasu - 23.Březen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  23-03-2023 09:06:49

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 30.3 od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice část obce Modlešovice od čp. 44 a 32 včetně směr Strakonice. Dne 5.4 od 7:30 do 16:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice spodní část ulice Borová od čp. 150 a čp. 325 po čp. 355 včetně, Za Rájem čp. 326, Jedlová čp. 262.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-23brezen-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 21.Březen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  23-03-2023 09:06:15

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 30.3 od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice část obce Modlešovice od čp. 44 a 32 včetně směr Strakonice

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-21brezen-2023
 • Hlášení městského rozhlasu - 9.Březen 2023

  Město Strakonice - Hlášení městského rozhlasu
  09-03-2023 08:45:18

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 13.3 od 7:30 do 15:30 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Na Ohradě čp. 126 a čp. 131.

  https://www.strakonice.eu/content/hlaseni-mestskeho-rozhlasu-9brezen-2023
Více ...
Prodej, pronájem

 • Movitý majetek k odprodeji

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  22-03-2023 09:00:04

  Jedná se o vyřazený majetek z Plaveckého stadionu Strakonice, konkrétně o 3 ks mobilních buněk, pořízených v roce 1989, pořizovací cena á 55.970 Kč, které jsou nabízeny  k odprodeji,  a to za minimální kupní cenu 20.000  Kč za jednu mobilní buňku. Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí č. 2, 386 01  Strakonice. Lhůta pro podávání nabídek končí 22. dubna 2023. Případné dotazy ke stavu buněk je možné zodpovědět na tel. č. 602432125, kde je možno dohodnout i prohlídku nabízených mobilních buněk. Zobrazit celý obrázek fotka buněk Majetek: Prodej movitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/movity-majetek-k-odprodeji
 • Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  17-03-2023 10:09:15

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 88/ZM/2023 ze dne 8. března 2023 Záměr    na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela. Přesná výměra předmětného pozemku bude určena na základě geometrického plánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy. zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Prodej nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-prodej-casti-pozemku-parcelni-cislo-20931-o-vymere-cca-23-m2-v-katastralnim-uzemi
 • Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice

  Město Strakonice - Prodej, pronájem
  17-03-2023 10:01:14

  Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 514/2023 ze dne 22. února 2023 Záměr    na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 20 m2 za účelem umístění plechové garáže. zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1 Příloha č. 1Majetek: Pronájem nemovitého majetku

  https://www.strakonice.eu/content/zamer-na-pronajem-casti-pozemku-parcelni-cislo-11202-v-katastralnim-uzemi-strakonice
Více ...
Infocentrum

 • 2. místo v kategorii Pivovar roku

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:32:38

  V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň nejstarší pivovarskou soutěží v České republice, se umístil pivovar Dudák na 2. místě v kategorii Pivovar roku. Hodnocení kombinuje anketní i degustační část, kdy piva, která získají největší počet hlasů, postupují do anonymní degustace, ze které vyjde konečné pořadí.

  https://www.strakonice.eu/content/2-misto-v-kategorii-pivovar-roku
 • Oprava kostela sv. Prokopa

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:12:32

  Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na Revitalizaci kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky. Celkové náklady opravy  by měly být cca 55,2 mil Kč.   V rámci projektu bude provedena oprava střech kostela a věže – oprava poškozených dřevěných prvků, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava fasády a truhlářských prvků na fasádě tj. oken a dveří, také bude provedena restaurátorská oprava vitráží. Hlavní přístupové schodiště bude opraveno. V interiéru budou opraveny podlahy v kostele sakristii i na kůru. Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba celého kostela. V zádveří hlavního vstupu budou osazeny mříže k vytvoření volného prostoru pro veřejnost pro možnost prohlídek. V kostele bude provedena oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. Budou opravena vnitřní schodiště. Bude restaurován mobiliář z interiéru kostela.   Více info: https://www.farnost-strakonice.cz/revitalizace-kostela-sv-prokopa-irop/  

  https://www.strakonice.eu/content/oprava-kostela-sv-prokopa
 • Uzavření informačního centra pro veřejnost

  Město Strakonice - Infocentrum
  27-10-2020 16:22:36

  Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje informace na e-mailu infocentrum@meks-st.cz, telefonní lince 380 422 744 nebo na facebooku.

  https://www.strakonice.eu/content/uzavreni-informacniho-centra-pro-verejnost
Více ...
Zprávy z města

 • 2. místo v kategorii Pivovar roku

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:32:38

  V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň nejstarší pivovarskou soutěží v České republice, se umístil pivovar Dudák na 2. místě v kategorii Pivovar roku. Hodnocení kombinuje anketní i degustační část, kdy piva, která získají největší počet hlasů, postupují do anonymní degustace, ze které vyjde konečné pořadí.

  https://www.strakonice.eu/content/2-misto-v-kategorii-pivovar-roku
 • Oprava kostela sv. Prokopa

  Město Strakonice - Infocentrum
  11-11-2020 09:12:32

  Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na Revitalizaci kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky. Celkové náklady opravy  by měly být cca 55,2 mil Kč.   V rámci projektu bude provedena oprava střech kostela a věže – oprava poškozených dřevěných prvků, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava fasády a truhlářských prvků na fasádě tj. oken a dveří, také bude provedena restaurátorská oprava vitráží. Hlavní přístupové schodiště bude opraveno. V interiéru budou opraveny podlahy v kostele sakristii i na kůru. Bude provedena lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba celého kostela. V zádveří hlavního vstupu budou osazeny mříže k vytvoření volného prostoru pro veřejnost pro možnost prohlídek. V kostele bude provedena oprava elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. Budou opravena vnitřní schodiště. Bude restaurován mobiliář z interiéru kostela.   Více info: https://www.farnost-strakonice.cz/revitalizace-kostela-sv-prokopa-irop/  

  https://www.strakonice.eu/content/oprava-kostela-sv-prokopa
 • Uzavření informačního centra pro veřejnost

  Město Strakonice - Infocentrum
  27-10-2020 16:22:36

  Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje informace na e-mailu infocentrum@meks-st.cz, telefonní lince 380 422 744 nebo na facebooku.

  https://www.strakonice.eu/content/uzavreni-informacniho-centra-pro-verejnost
Více ...
Zprávy z úřadu

 • Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2022

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  27-01-2023 12:16:25

  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol   Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).   2. Počet provedených kontrol V roce 2022 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.   3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti V rámci dozorové činnosti odboru vnitřních věcí, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení, byly kontrolovány následující činnosti:   a) vedení matričních knih a sbírek listin b) souhlasné prohlášení o určení otcovství c) prohlášení o druhém jménu d) žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru e) osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevního sňatku f) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství g) oznámení o vrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství h) prohlášení manželů o příjmení dle ust. § 661 odst. 2 občanského zákoníku i) podklady pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně j) duplikáty matričních dokladů a povolení nahlížet do matričních knih k) doslovné výpisy z matričních knih l) potvrzení ze sbírky listin m) dodatečné záznamy a změny do matrik n) matriční doklady vydané pro použití v cizině  o) vidimace a legalizace p) evidence matričních tiskopisů a způsob jejich likvidace  V rámci provedených kontrol v matričních obvodech byl zjištěn nesoulad v zápise matriční knihy narození, v záznamech a opravách před podpisem nebyl proveden zápis o určení otcovství. Žádost o uzavření manželství mimo místo a dobu stanovenou obcí, neobsahovala povinné údaje podle § 12, zákona o matrikách. V matriční knize manželství byl chybně zapsán tvar připojovaného příjmení, navíc bylo uvedeno rodné číslo státní občanky Slovenska, které nebylo prověřeno. V matriční knize manželství bylo dále chybně uvedené místo matriční události a bylo opraveno pouze v matriční knize psané ručně, oprava nebyla provedena v matriční knize vedené počítačovou technikou. U zápisů svědků, cizích státních příslušníků, bylo v matriční knize uvedeno navíc rodné číslo i místo narození. V rozhodnutí o změně jména byla chybně vyznačena právní moc.  V ověřovací knize jsou neoprávněně uváděny osobní údaje, chybí vyčíslit počet stran, které obsahuje vidimovaná listina a počet stran, které byly ověřeny a počet legalizovaných podpisů. U některých ověřovacích knih nebyly doplněny aktuální názvy sloupců v ověřovací knize.   Ve všech  případech byly kontrolované subjekty vyzvány k bezpodmínečnému dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále k dodržování vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-vysledcich-kontrol-dle-ust-ss-26-zakona-c-2552012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad-ve
 • Informace o kontrolní činnosti odboru dopravy za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  26-01-2023 09:08:06

  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad, odbor dopravy, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022.  V roce 2022 nebyly prováděny kontroly podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na plnění uložených povinností provozovatelům stanic měření emisí.

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kontrolni-cinnosti-odboru-dopravy-za-rok-2022-podle-ss-26-zakona-c-2552012-sb-o
 • Informace o kontrolní činnosti finančního odboru za rok 2022 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

  Město Strakonice - Zprávy z úřadu
  25-01-2023 16:50:48

  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 obecné informace   o výsledcích provedených kontrol v roce 2022. Finanční odbor v roce 2022 provedl 16 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěná pochybení: Nedodržení postupů účtování, chybné stanovení okamžiku účetního zápisu, nepoužití dohadných účtů, chybné vyplácení jízdného, stravné vyplaceno v chybné výši, chybné zařazení nákladů organizace, není účtováno o zálohových fakturách, nezveřejnění smlouvy (objednávky, faktur) v registru smluv, nedodržení termínu uveřejnění smlouvy, nevytvoření plánu inventur, nestanovení inventarizačních identifikátorů, nesestavení inventarizační zprávy, porušení zákona o finanční kontrole – souběh funkce příkazce operace a správce rozpočtu, chybné ocenění a účtování o pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Počet sankcí: 0

  https://www.strakonice.eu/content/informace-o-kontrolni-cinnosti-financniho-odboru-za-rok-2022-podle-ss-26-zakona-c-2552012-sb
Více ...

NOVÉ ČLÁNKY Z MĚSTA STRAKONICE


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.