Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu

 • Informace o kontrolní činnosti odboru dopravy za rok 2019 podle § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád)
  21-01-2020 09:41:47
 • Informace o kontrolní činnosti stavebního úřadu za rok 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
  17-01-2020 09:12:07
 • Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
  14-01-2020 12:43:48
 • Informace o kontrolní činnosti odboru obecní živnostenský úřad za rok 2019 dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  14-01-2020 12:38:09
 • Svoz bioodpadu v tomto roce
  13-01-2020 06:48:24
 • Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2020
  08-01-2020 16:34:48
 • Zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. pro rok 2019
  06-11-2019 14:21:58
 • Desatero jak přežít na (jiho) českých silnicích
  06-11-2019 08:05:47
 • Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
  18-09-2019 06:11:41
 • Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
  06-09-2019 10:41:53