Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu

 • Sociální služby na Strakonicku

  Nové články o Strakonicích
  21-04-2021 09:06:55
 • Zápis do mateřských škol ve Strakonicích pro školní rok 2021/2022

  Nové články o Strakonicích
  06-04-2021 06:00:00
 • Zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2021/2022

  Nové články o Strakonicích
  14-03-2021 12:00:00
 • Nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

  Nové články o Strakonicích
  26-02-2021 11:47:26
 • Vítání občánků

  Nové články o Strakonicích
  11-02-2021 08:28:44
 • Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2020

  Nové články o Strakonicích
  11-02-2021 08:11:32
 • Informace o kontrolní činnosti odboru dopravy za rok 2020 podle § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád)

  Nové články o Strakonicích
  05-02-2021 10:05:28
 • Plán kontrolní činnosti odboru životního prostředí na rok 2021

  Nové články o Strakonicích
  03-02-2021 08:53:33
 • Informace o kontrolní činnosti odboru životního prostředí, za rok 2020 podle zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Nové články o Strakonicích
  03-02-2021 08:44:04
 • Informace o kontrolách za rok 2021

  Nové články o Strakonicích
  02-02-2021 06:23:23